Cursos regulars

Tushita ofereix un ampli ventall de cursos i retirs, des de cursos d'introducció a la meditació fins a recessos de llarga durada, passant per cursos d'introducció i aprofundiment en el budisme i en els diferents aspectes de la seva filosofia, psicologia i pràctiques contemplatives, o visites de coneguts mestres budistes, entre d'altres.

Aquests són els cursos que oferim regularment a Tushita:

Aprendre a meditar

Aprendre a meditar és un conjunt de cursos de meditació dissenyats per entendre què és la meditació, els seus beneficis, els diferents tipus de meditació, etc. Són cursos aptes tant per a neòfits com per aquells que vulguin aprendre noves tècniques de meditació o aprofundir en els seus fonaments, així com per aquells que vulguin continuar fent retirs de meditació. En els cursos es practicaran meditacions pensades per al desenvolupament de l'atenció i la calma mental, així com meditacions que ajuden a gestionar i disminuir estats mentals negatius, i que permeten desenvolupar qualitats positives com ara l'equanimitat, l'altruisme o un coneixement lúcid d'un mateix i de la realitat en general. Aprendre a meditar s'estructura en cursos de meditació de cap de setmana independents que es poden fer per separat. 

En aquest curs s'explicarà com desenvolupar l'atenció usant la respiració com a suport. Quan connectem amb la respiració, la ment es calma, les preocupacions i discursos mentals es dissolen, i s'obre un espai de quietud, claredat i obertura, que ens proporciona benestar i una felicitat serena; un espai des del qual es poden gestionar amb molta més habilitat les diferents situacions que ens trobem en el dia a dia. 

Curs de meditació que consisteix en una presentació de pràctiques que, mitjançant l'observació de la ment, permeten desenvolupar l'atenció amb la finalitat d'adquirir calma i espai mental. 

Curs de meditació en el que s'explicaran tècniques que ajuden a gestionar i reduïr les emocions destructives, desenvolupar una estima sana cap a un mateix i els altres, i aconseguir així, un estat d'equilibri afectiu o emocional, desenvolupant, a més, qualitats positives com l'equanimitat, obertura cap als altres o un coneixement lúcid d'un mateix i de la realitat en general. 

>> Veure els propers cursos d'Aprendre a meditar

>> Veure el calendari d'activitats

 

Conèixer el budisme

Conèixer el budisme és un conjunt de dos cursos on s’explora el pensament budista i l’aplicació que pot tenir a nivell pràctic en les persones i en la vida. Són cursos aptes tant per a neòfits com per a aquells que ja hagin realitzat algun altre curs o retir, i que vulguin explorar què ens pot aportar el budisme. Es combina amb sessions de meditació, i pretén ser un curs molt pràctic. S’exploraran, entre d’altres, la naturalesa i el funcionament de la ment, l’existència condicionada, la insatisfacció i el patiment i les seves causes, el karma, la bodichita o responsabilitat envers els altres, la realitat convencional i última, i també com dirigir la nostra energia de manera més efectiva en el dia a dia. Pretén cultivar més consciència de la nostra condició present i com dirigir-nos a una felicitat més genuïna i menys depenent de les circumstàncies, cultivant qualitats humanes com un bon cor i més saviesa. Aprendre del budisme s’estructura en cursos explicatius i pràctics de cap de setmana independents que es poden fer per separat.

La filosofia i la meditació budista no es limiten a fer-nos la vida una mica més còmoda... Partint d'una visió de la ment que va molt més enllà d'un mer "producte cerebral" el budisme aporta coneixement i eines per entendre la nostra ment i la nostra experiència de la realitat per tal d'alliberar-se de la insatisfacció i el patiment i així trobar autèntica satisfacció, felicitat i plenitud.

El budisme Mahayana, el camí del despertar, es fonamenta en la bodichita, l'aspiració universal a que tots els éssers puguin trobar autèntica felicitat, una felicitat que no està basada en l'egoisme, i que puguin alliberar-se de la insatisfacció i el patiment, assumint la responsabilitat de contribuir activament a fer realitat aquesta aspiració.

>> Veure els propers cursos de Conèixer del budisme

>> Veure el calendari d'activitats

 

Retirs

Pràctica intensiva de meditació o cursos d'introducció al budisme en condicions de retir per facilitar la introspecció i la reflexió.

Per tal de trobar autèntica satisfacció i felicitat, el budisme proposa desenvolupar el nostre potencial com a éssers transformant la nostra ment, cultivant certes qualitats i actituds. Segons el budisme, el punt de partida és el reconeixement d'aquest potencial i de la insatisfacció que acompanya el viure'n allunyats, per a, seguidament, mitjançant reflexions i tècniques específiques, cultivar coneixements, qualitats i actituds que ens ajudin a obrir-nos als altres i a desenvolupar una visió lúcida de la realitat, per així canviar la direcció de les nostres vides, dirigint-les cap a una satisfacció i felicitat més profundes que culminen en l'estat de plenitud que és el Despertar.

Perquè meditar? Perquè la qualitat de l'experiència viscuda sigui millor i per poder obrir un espai de serenitat, de força interior i de llibertat que ens permeti viure la vida de manera més plena i satisfactòria, per poder-ho transmetre al nostre voltant i també per desenvolupar al màxim el nostre potencial. La pràctica intensiva en condicions de retir ens permet aprofundir en la pràctica de la meditació i integrar els efectes positius que d’aquesta es deriven. 

La pràctica intensiva en condicions de retir ens permet aprofundir en la pràctica de la meditació i integrar els efectes positius que d’aquesta es deriven. Retir d’integració en el què es practicaran, en un ambient de silenci i recolliment, les meditacions presentades al llarg dels diferents cursos d'«Aprendre a meditar», meditacions per a cultivar l'atenció, la calma mental i sobre aquesta base, actituds positives. El retir està obert també als que no han participat en els cursos precedents.

>> Veure els propers retirs

>> Veure el calendari d'activitats

 

Pràctiques budistes

Pràctiques budistes que es programen de forma regular.

Cada estiu comptem amb el monjo Charles para dirigir una sèrie de Nyung nes.

>> Veure els propers retirs de pràctiques específiques budistes

>> Veure el calendari d'activitats